זכויות יוצרים

‫כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר- לרבות שם, סימני המסחר, לוגו, עיצוב האתר, תכנים המתפרסמים בו על-ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן: ההתאחדות) או מטעמה, כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנן של ההתאחדות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ההתאחדות בכתב ומראש.‬
 
‎‫כל השמות והסימנים (לוגו) של ההתאחדות לרבות שמות התחרויות המאורגנות על ידה, שמות התארים, פרסים וזכיות של התחרויות המאורגנות ע"י ההתאחדות בישראל, הינם קניינה של ההתאחדות, בין עם הסימנים רשומים ובין אם לאו. 

כל השמות וסימני המועדונים באתר הם כולם קניינם של בעליהם השונים. ההתאחדות לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהעתקה ו/או שימוש לא מורשה בקניינם של צדדים שלישיים באתר. 

דבר באתר זה לא נועד להעניק רישיון או זכות לשימוש בשמות, סימנים, תמונות או סימני מסחר כלשהם. שום פעולה של הורדה למחשב, העתקה, הפצה אחרת או שיעתוק מהאתר לא תיחשב כמעבירה לך זכות לתכנה או חומר כלשהם באתר. 

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינים של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמה בכתב ומראש. 

כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר, ככל שניתן לעשות כן באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה להתאחדות רשיון – חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה.‬
 
אתר זה מופעל על-ידי הוועדה המארגנת המקומית בתפקידה כוועדה המארגנת של אליפות אירופה לנבחרות עד גיל 21, ישראל 2013. אופ"א לא נוטלת כל חבות או אחריות משפטית לגבי הדיוק או השלמות של כל נתון שהוא שמופיע באתר זה, והדעות המובעות באתר זה אינן מייצגות את הדעות או המדיניות של אופ"א. השם אופ"א, הלוגו של אופ"א וכל הסימנים והסמלים הקשורים לתחרויות שאופ"א מארגנת, הם רכוש אופ"א ומוגנים בזכויות יוצרים, רישומי סמלים מסחריים וקנין רוחני. אין לעשות כל שימוש מסחרי בסמלים מסחריים אלה. עצם השימוש באתר זה פירושו קבלת האמור בהצהרה זו במלואו.
 
‏‪This website is operated by [insert LOC name] in its capacity as the local organising committee for the [insert name of the relevant UEFA competition]. UEFA does not assume any legal liability or responsibility for the accuracy or completeness of any information on this‬
‏‪website and the opinions expressed on this website do not represent the opinions or policies of UEFA. The UEFA word, the UEFA logo and all marks related to UEFA competitions are the property of UEFA and are protected by copyright, trade mark and other intellectual property laws. No use for commercial purposes may be made of such trade marks. By using this website, you accept this disclaimer in full‬.”
‪ ‬
  • banner-1
  • דף הבית זכויות יוצרים