אליפות אופ"א עד גיל 21 2013 – תנאים והגבלות בדבר כרטיסים

הערה לנוסח העברי: מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

 

א. מבוא

 

1. תחולה

 

התנאים וההגבלות הבאים ("תנאים והגבלות") מיועדים להבטיח תפקוד הוגן, נכון ויעיל של תהליך הרכישה בקשר לכרטיסים למשחקי אליפות אופ"א עד גיל 21 2013. המכירה והשימוש בכרטיסים אלה כפופים לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן ולכל דינים ותקנות אחרים החלים בעניין.

 

2. הגדרות

 

מבקש: משמעו כל אדם בעל זכות חוקית לבקש כרטיס(ים) לאליפות אופ"א עד גיל 21 2013 בהתאם לתנאים ולהגבלות אלה.

 

אורח(ים): משמעם קרוב(י) משפחה, ידיד(ים) קרוב(ים), עמית(ים) ו/או מלווה לאנשים בכיסאות גלגלים, שעבורם רשאי המבקש לשלוח בקשת רכישה ושאליהם יועברו כרטיסים בהתאם לתנאים ולהגבלות.

 

ההתאחדות לכדורגל בישראל: משמעה הגוף האחראי על הביצוע הארגוני של אליפות אופ"א עד גיל 21 2013 בישראל ושמשרדו הרשום נמצא בכתובת הבאה: רח' אבא הילל 299, רמת גן, ישראל.

 

משחק(ים): משמעם כל משחק(ים) המתרחש(ים) כחלק מאליפות אופ"א עד גיל 21 2013.

 

אצטדיון: משמעו כלל השטח של האצטדיון שבו ייערכו משחקי אליפות אופ"א עד גיל 21 2013, לרבות כל השטחים המחייבים להצטייד בכרטיס לכניסה אליהם, וכן האזורים הסמוכים לשטחים אלה.

 

כללי האצטדיון: משמעם הכללים החלים על ההתנהגות וההתנהלות של מחזיקי הכרטיסים בכל אצטדיון שייערך בו משחק, ושכל מחזיקי הכרטיסים חייבים לקיימם. גרסת כללי האצטדיון העדכנית ביותר שנמצאת בתוקף תוצג באתר www.uefa.com, באתר www.football.org.il ובכל אצטדיון.

 

כרטיס(ים): משמעם כרטיס המקנה את זכות הכניסה אל אליפות אופ"א עד גיל 21 2013 בהתאם למידע המצוין על גבי הכרטיס בכל משחק יכולות להיות שלוש קטגוריות של כרטיסים, שיכונו (א), (ב) ו-(ג) בהתאמה.

 

מחזיק כרטיס: משמעו כל אדם המחזיק כרטיס.

 

אופ"א (UEFA): משמעו ההתאחדות לכדורגל באירופה, שמשרדיה נמצאים בשווייץ בכתובת:

Route de Genève 46, 1260 Nyon.

 

אליפות אופ"א עד גיל 21 2013: משמעה הטורניר האחרון של אליפות אופ"א עד גיל 21 2013, שיתקיים בישראל מ-5 ביוני 2013 עד 18 ביוני 2013.

 

ב. מכירת כרטיסים

 

3.‏ רכישה

 

3.1 כרטיסים יוקצו על בסיס "כל הקודם זוכה". בכפוף לזמינותם, ניתן להשיג כרטיסים באמצעות ערוצי ההפצה הבאים:

 

1) באתרי האינטרנט www.uefa.com, www.U21Israel2013.com, Leaan.co.il ו–U21tickets.co.il החל מ-28 במארס 2013 בשעה 10:00 אזור זמן CET [מרכז אירופה]. בקשות דרך האינטרנט יש לשלוח באופן אלקטרוני דרך http://www.uefa.com, www.U21Israel2013.com, www.Leaan.co.il ו-www.U21tickets.co.il. יעובדו אך ורק בקשות מלאות שמולאו על ידי המבקש. בקשות שאינן מלאות, אינן ברורות, כוללות וירוסים אלקטרוניים או פגומות – יידחו. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. פרטיו המדויקים של התהליך יפורסמו באתרי האינטרנט;

 

2) באמצעות המוקד הטלפוני של "לאן" בטלפון 03-5247373, החל מ-28 במארס 2013 בשעה 10:00. פרטיו המדויקים של התהליך יפורסמו באתר "לאן": Leaan.co.il;

 

3) לקנייה 'ברגע האחרון' ביום של כל משחק, ב"נקודות המידע על כרטיסים" בכל אחד מן האצטדיונים החל מ-11 ביוני 2013.

 

3.2 כרטיסים ל"הדפסה בבית" יהיו זמינים לרכישה באמצעות האינטרנט או המוקד הטלפוני של "לאן" עד שלוש שעות לפני שריקת הפתיחה המתוכננת של כל משחק.

 

3.3 אפשר שיוקצו למבקשים כרטיסים בקטגוריית מחיר שונה מזו שהתבקשה, בתנאי שהמבקש ציין כהלכה את הסכמתו לאפשרות זו במהלך הבקשה.

 

3.4 ההתאחדות לכדורגל בישראל/אופ"א אינן נושאות באחריות בגין הזנת מידע שגוי, תקלות טכניות באינטרנט, תקלות חומרה או תוכנה של מחשבים, או כל בקשות שאבדו, שאינן מלאות או בלתי קריאות.

 

3.5 על ידי שליחת בקשה ורכישה של כרטיסים, המבקשים מצהירים כי הם הבינו, הסכימו ויצייתו לתנאים ולהגבלות אלה, המופיעים באתרים www.uefa.com, www.U21Israel2013.com, www.Leaan.co.il ובנקודות המידע על כרטיסים באצטדיונים.

 

‎4. הקצאת כרטיסים

 

4.1 הכרטיסים יוקצו על בסיס "כל הקודם זוכה", ויהיו כפופים תמיד לזמינות.

 

4.2 במקרה שיש כרטיסים הזמינים למכירה 'ברגע האחרון' לפי האמור בסעיף 3.1(ד) לעיל, תיפתח מכירה בנפרד עבור המשחק הספציפי ביום המשחק האמור, והמכירה תתבצע בנקודת המידע על כרטיסים בכל אצטדיון. הכרטיסים יוקצו על בסיס "כל הקודם זוכה", בכפוף לזמינות.

 

4.3 מספר מוגבל של כרטיסים לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים (קטגוריה ג') יהיה זמין רק עבור אנשים שאינם יכולים לצפות במשחק ללא כיסא גלגלים עקב מוגבלות פיזית. כרטיס נוסף ללא תשלום יסופק לאדם המלווה. הכרטיסים יוקצו על בסיס "כל הקודם זוכה".

 

4.4 כל המכירות תהיינה סופיות לאחר התשלום. מחזיקי כרטיסים אינם רשאים לבחור להחזיר או להחליף כרטיסים שהועבר תשלום בגינם, ללא אישור מוקדם בכתב מטעם ההתאחדות לכדורגל בישראל. דמי ניהול או דמי משלוח לא יוחזרו בשום נסיבות.אי ביצוע תשלום יגרום לזכאותה של ההתאחדות לכדורגל בישראל לבטל את הכרטיסים שהוקצו ולהקצותם מחדש למבקש אחר.

 

 

5. תשלום וחלוקה

 

5.1 ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בנוהלי המכירה הרלוונטיים. בנקודות המידע על כרטיסים בכל אצטדיון ובמשרדי "לאן", ניתן לשלם גם במזומן.

 

5.2 כל התשלומים ייעשו בשקל חדש ישראלי.

 

5.3 הסכום הכולל של הכרטיס יכלול את כל דמי המשלוח ו/או דמי הניהול, שעלותם תצוין בצורה ברורה בתהליך של כל בקשה.

 

5.4 כרטיסים שלא נרכשו במשרד הכרטיסים או באצטדיון בהתאם לסעיפים 3.1(ג) או 3.1(ד), יונפקו באופן מקוון להדפסה בבית המבקשים שהגישו בקשה אלקטרונית, או (היכן שלוח הזמנים מאפשר) דרך הדואר אל המבקש, בתנאי שהתקבל תשלום מלא במועד. לא יונפקו כרטיסים כפולים מכל סיבה שהיא; בשום מקרה, ההתאחדות לכדורגל בישראל לא תישא בחבות בגין אובדן של כרטיס או איחור במשלוח שנגרמו מתקלה או משיבושים בדואר ובשירותי הדואר.

 

5.5 כאשר יתבקשו לכך, המבקשים ימסרו פרטים אישיים מלאים, כולל שם וכתובת ופרטים של אורחים. במקרה שהמבקש מסרב למסור פרטים אלה, ההתאחדות לכדורגל בישראל שומרת את הזכות לסרב לספק כרטיס(ים) ללא זכות החזר כספי. המבקשים יישאו באחריות המלאה ללא תנאים להבטיח שהאורחים ידעו, יסכימו ויצייתו לתנאים ולהגבלות אלה ולכל כללים ותקנות אחרים החלים בעניין. בפרט, המבקשים מחויבים להעביר הלאה לאורחיהם עותק של תנאים והגבלות אלה. במובן זה, המבקש יפעל כסוכן של כל אורח והוא מאשר כי הוא מורשה כהלכה על ידי האורח(ים) לפעול בשמם.

 

ג. השימוש בכרטיסים

 

6. כניסה‎

 

6.1 הכניסה לאצטדיון תהיה מותרת אך ורק בעת הצגת כרטיס מלא ותקף לכל אדם (ללא קשר לגילו), ואם יתבקש, בהצגת מסמך מזהה עם תמונה וחתימה חוקית. מחזיקי כרטיסים שיוצאים מהאצטדיון לא יורשו לשוב ולהיכנס אליו.

 

6.2 כל אדם המגיע לצפות במשחק מאשר כי נוכחותו באצטדיון ובסביבותיו הינה על אחריותו, וכי במידה המרבית המותרת בחוק, ההתאחדות לכדורגל בישראל/אופ"א או כל גוף אחר לא יישאו באחריות בגין כל סיכון, סכנה או אובדן, לרבות נזק גופני, נזק או אובדן של רכוש אישי, או כל תקרית אחרת בין אם אירעה לפני, במהלך או אחרי המשחק, פרט לתקריות הנובעות מרשלנות בוטה ו/או התנהגות בלתי נאותה במזיד.

 

6.3 הכניסה לאצטדיון תסורב לכל אדם שניתן להבחין כי הוא נמצא בהשפעת אלכוהול, סמים או כל חומר משנה התנהגות, או לכל אדם המתנהג או סביר שיתנהג בצורה אלימה, מזיקה או בהפרעה לסדר הציבורי. כל אדם כזה שלא יקבל רשות כניסה ל אצטדיון יורחק מן המקום. בנסיבות אלה, לא יינתן החזר כספי או פיצוי.מחזיקי כרטיסים מסכימים לבדיקות בקרה וסריקה בהתאם להוראות אנשי הביטחון ובהתאם לדינים החלים.

 

1. אופ"א ו/או ההתאחדות לכדורגל בישראל יאכפו תנאים והגבלות אלה בקפידה. כל הכרטיסים נשארים רכושה של ההתאחדות לכדורגל בישראל, ופרט לאמור בסעיף 8.1, אינם ניתנים להעברה. במקרה הפרה של תנאים והגבלות אלה או של כל הוראות או תקנות אחרות שנמסרו על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל/אופ"א, הכרטיסים יהיו בטלים ומבוטלים ולא יקנו למחזיק הכרטיס זכות כניסה לאצטדיון, ולבקשת ההתאחדות לכדורגל בישראל הכרטיסים יימסרו לידיה. במקרה של סתירה בין תנאים והגבלות אלה ובין תקנות ההתאחדות לכדורגל בישראל או תנאים והגבלות אחרים, יגברו תנאים והגבלות אלה.

 

2. המבקש יודע ומסכים כי הכרטיסים מונפקים בכפוף לדינים המקומיים החלים באצטדיון ולכל תקנות או כללים שיהיו בתוקף באצטדיון בעת המשחק. במקרה של אי התאמה בין (א) התקנות או הכללים שבתוקף באצטדיון ובין (ב) תנאים והגבלות אלה, יגברו תנאים והגבלות אלה.

 

3. הזכויות המיוצגות על ידי הכרטיסים ימומשו אך ורק על ידי המבקש ואורחים.

 

7. בטיחות ואבטחה

 

7.1 למטרות שמירת הבטיחות והביטחון, כל הצופים במשחק יצייתו לכללי האצטדיון, ואם יתבקשו על ידי הסדרנים, אנשי הביטחון, ו/או כל אנשים אחרים שהוסמכו כחוק, ישתפו פעולה בכל עת בפעולות הבאות:

 

א) ימציאו כרטיס בתוקף, ולפי בקשה, יציגו תעודה מזהה עם תמונה תקפה וחתימה;

 

ב) יסכימו לביקורות, בדיקות גופניות והרחקת חפצים אסורים; וכן

 

ג) יצייתו להוראות ולהנחיות של אנשי הצוות הללו.

 

7.2 בהתאם לכללי האצטדיון, אסור להביא את הפריטים הבאים לתוך האצטדיון:

 

1) כלי נשק או חומרי נפץ מכל סוג, כולל כל דבר שניתן להתאימו לשימוש ככלי נשק או כדי לחתוך, להכות או לדקור באמצעותו, או לשגרו כטיל. בכלל זה: זיקוקים, חזיזים, נפצים, אבקת עשן, פצצות עשן ואביזרי פירוטכניקה אחרים;

2) בקבוקים, כוסות, קנקנים או פחיות מכל סוג, וכן חפצים אחרים העשויים מפלסטיק מסוג PET (פוליאתילן טרפתאלאט), מזכוכית או מכל חומר אחר שביר, מתנפץ, או חזק במיוחד;

3) משקאות אלכוהוליים מכל סוג, סמים, חומרים ממריצים או משני תודעה;

4) חומרים שיש בהם תעמולה גזענית, דתית, פוליטית או שנאת זרים;

5) כל חפצים או חומרים מסחריים או מקדמי מכירות;

6) תרנים (של דגל) או עמודים לכרזות מכל סוג. מותרים רק עמודי פלסטיק גמישים ועמודים מהסוג המכונה "double-poles" שאורכם אינו עולה על מטר אחד וקוטרם אינו עולה על סנטימטר אחד;

7) תרסיסי גז, חומרים מאכלים, חומרים דליקים, צבעים או כלי קיבול המכילים חומרים המזיקים לבריאות או דליקים מאוד. מותר להכניס מצתי כיס רגילים;

8) מצלמות מקצועיות, מצלמות וידאו או מכשירים דומים אחרים;

9) חפצים כבדים כמו קסדות, סולמות, שרפרפים, כיסאות (מתקפלים), ארגזים, תיקים גדולים, תרמילי גב, מזוודות ותיקי ספורט. למטרות כלל זה, "כבדים" משמעם כל חפצים שמידותיהם גדולות מ-25 x 25 x 25 ס"מ, ושלא ניתן להכניסם מתחת למושב באצטדיון;

10) כמויות גדולות של נייר ו/או גלילי נייר;

11) מכשירים מכאניים או ידניים פולטי קול כמו מגפונים, צופרים או בובוזלות;

12) כל מזון או משקה שלא נרכשו בתחומי האצטדיון;

13) מסמני לייזר.

 

הרשימה לעיל אינה ממצה. במקרה של ספק ביחס לחפץ שהובא לאצטדיון, קצין הביטחון הרלוונטי יהיה אחראי להגדיר אילו חפצים אסורים ואילו מותרים.

 

7.3 בהתאם לכללי האצטדיון, אסור בתכלית האיסור לעשות את הפעולות הבאות בתחומי האצטדיון, ולא רק הם:

 

 

1) לזרוק חפצים או נוזלים מכל סוג, בפרט בכיוונו של אדם אחר או בכיוון האזור שמסביב למגרש או בתוך המגרש;

2) להצית אש, לשחרר או להצית זיקוקים, חזיזים או אביזרי פירוטכניקה אחרים;

3) להביע או להפיץ תעמולה פוליטית, דתית, גזענית או שנאת זרים, או לעסוק באלה או להביא סיסמאות וסמלים של אלה;

4) לפעול בכל דרך העשויה להתפרש על ידי אחרים כמתגרה, מאיימת, מפלה או פוגענית;

5) למכור מוצרים וכרטיסים, להפיץ חומרי דפוס ולבצע מגביות או פעילויות מסחריות וקידום מכירות ללא אישור מוקדם בכתב מאופ"א (או מכל נושא משרה שמונה על ידי אופ"א);

6) להיכנס למגרש או לאזור שמסביב למגרש;

7) לטפס על או מעל מבנים או קונסטרוקציות שלא נועדו מפורשות לשימוש זה;

8) לכתוב או לצבוע על או להצמיד דבר מה לאלמנטים של קונסטרוקציות, מתקנים או דרכי מעבר;

9) להתפנות בכל מקום פרט לחדרי השירותים, או ללכלך את האצטדיון על ידי השלכת חפצים כמו פסולת, אריזות, מכלים ריקים וכו';

10) לעמוד על המושבים באזור הקהל;

11) כל התנהגות אחרת שאינה מותרת או מסוכנת או מאיימת.

 

7.4 כל הפרה של כללי האצטדיון עלולה להביא להטלת העונשים הבאים:

 

א) הרחקה מן האצטדיון והאפשרות של מסירה לידי משטרה;

ב) הענשת העבריין בהתאם לחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008 ולכל חוק אחר בישראל.

ג) איסור על העבריין להיכנס לכל האצטדיונים למשך הטורניר;

ד) ביטול תוקף הכרטיס וכל כרטיסים אחרים שכבר נרכשו על ידי האדם המפר למשחקים אחרים;

ה) מסירת פרטים אישיים רלוונטיים להתאחדויות כדורגל לאומיות ו/או למשטרה על מנת שיינקטו צעדים מתאימים, כגון איסור על כניסה לאצטדיונים במדינה;

ו) נקיטת הליכים משפטיים על ידי אופ"א או על ידי אנשים או גופים מוסמכים אחרים;

ז) כל עונש או סעד אחר בהתאם לדינים החלים.

 

אופ"א/ההתאחדות לכדורגל בישראל שומרות את כל יתר הזכויות לממש סעדים משפטיים אחרים לפי שיקול דעתן.

 

8. העברת כרטיסים

 

8.1 המבקש ישמור כרטיס אחד לשימוש אישי ויעביר, תמורת לא יותר מערכו הנקוב, את יתר הכרטיס(ים) לידי אורח(ים) לשימושם האישי. בכפוף למשפט האמור לעיל בלבד, אף מבקש ואף אורח אינם רשאים למכור, להציע למכירה, להציע במכרז בכל אמצעי (בין אם את הכרטיס לבדו או עם פריטים אחרים), למכור מחדש או להעביר בכל דרך אחרת את הכרטיס האישי שלהם ללא אישור מוקדם בכתב מאת ההתאחדות לכדורגל בישראל.

 

8.2 כל מבקש יקנה את הכרטיסים אך ורק לצורך שימושו האישי, או לשימושם האישי של האורח(ים) שלו. כל שימוש אחר אסור. בכפוף לתנאי סעיף 8.1 לעיל, המבקש לא ירכוש כרטיסים כסוכן עבור כל אדם אחר.

 

9. פעילות מסחרית

 

9.1 אין להשתמש בכרטיסים לכל מטרות מסחריות אחרות, כגון, בין היתר, לצורך קידום מכירות, פרסום, שימוש כפרס בתחרות או הגרלה, או כחלק מחבילת אירוח או נסיעות (לדוגמה שילוב של טיסות, מלון וכרטיסים) ללא אישור מוקדם מראש של אופ"א וההתאחדות לכדורגל בישראל.

 

9.2 אסור בתכלית האיסור לכל אדם באצטדיון להשתמש, להחזיק ברשותו או להביא מוצרים מתוך מטרה של קידום מכירות או מטרה מסחרית, וכן אסור לו להציע למכירה, למכור או להחזיק ברשותו מוצרים מתוך כוונה למכור אותם, כגון משקאות, מזון, מזכרות, כרטיסים, בגדים, פריטים יחצ"ניים ו/או מסחריים. כל הפריטים מסוג זה יורחקו או יוחרמו זמנית על ידי הסדרנים ו/או כל אדם אחר המוסמך כחוק.

 

 

10. הקלטות צליל ותמונה

 

10.1 כל צופה במשחק מאשר כי מותר לו להשתמש ללא תשלום במכשיר להקלטת קול, תמונה וכד' המצוי ברשותו באמצעות טכנולוגיה של תצוגת וידאו חיה או מוקלטת, שידור, או העברה או הקלטה, צילומים או כל טכנולוגיית מדיה קיימת ו/או עתידית אחרת.

 

10.2 כל אדם הצופה במשחק לא יקליט ו/או יעביר כל קול, תמונה ו/או תיאור של האצטדיון או המשחק (כמו גם תוצאה ו/או סטטיסטיקות של המשחק) פרט לשימושו הפרטי. בפרט, אסור בתכלית האיסור להפיץ דרך האינטרנט, רדיו, טלוויזיה, או כל מדיה נוכחית ו/או עתידית אחרת, כל צליל, תמונה, תיאור, תוצאה או סטטיסטיקה של המשחק בכללותו או בחלקו, או לסייע לאדם או לאנשים המבצעים פעילויות אלה.

 

ד. שונות

 

11. אי ציות לתנאים ולהגבלות אלה

 

11.1 כל בעלי כרטיסים שמעשיהם אינם עולים בקנה אחד עם תנאים והגבלות אלה, או שכרטיסיהם לא הושגו בהתאם לתנאים והגבלות אלה, יסורבו כניסה לאצטדיון או יורחקו מהאצטדיון ללא זכות החזר כספי והכרטיס(ים) הרלוונטי(ים) יבוטל(ו). מחזיקי הכרטיסים יהיו מחויבים, לפי דרישה, לתת הסבר כיצד, ממי והיכן השיגו את הכרטיסים שלהם.

 

11.2 במקרה שנראה כי המבקש או אורחו(יו) לא צייתו לתנאים והגבלות אלה, הקבוצה כולה (המבקש והאורח(ים)) יסורבו כניסה לאצטדיון או יורחקו מן האצטדיון ללא זכות החזר כספי והכרטיסים הרלוונטיים יבוטלו.

 

11.3 ההתאחדות לכדורגל בישראל ואופ"א שומרות לעצמן את כל יתר הזכויות הקבועות בחוק.

 

‎12. פיצוי‎

 

המבקשים והאורחים אחראיים על השימוש בכל הכרטיסים שהוקצו להם וישפו וימנעו נזק מההתאחדות לכדורגל בישראל ומאופ"א מפני וכנגד כל נזקים וחבויות שנוצרו או נגרמו בקשר, כתוצאה או באופן שנובע מהשימוש בכרטיסים או מהפרה של התנאים וההגבלות.

 

13. צופים בלתי מורשים

 

אנשים שנאסרה כניסתם למשחקי כדורגל על ידי הרשויות המוסמכות או רשויות הספורט אינם מורשים לקבל ולרכוש כרטיסים. במקרה של מצב כזה, אנשים אלה יסורבו כניסה לאצטדיון או יורחקו מן האצטדיון ללא זכות החזר כספי והכרטיסים הרלוונטיים יבוטלו. אנשים שנאסרה כניסתם, ולמרות איסור הכניסה נמצאים בתוך או בסביבת האצטדיון, עלולים להיענש. ההתאחדות לכדורגל בישראל ואופ"א שומרות את הזכות להטיל עונשים נוספים ו/או חלופיים.

 

‎14. נתונים‎

 

המבקשים מאשרים ומסכימים כי הנתונים האישיים הכלולים בטופס הבקשה נאספים על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל לצורך ספציפי זה, ויוכנסו למסד הנתונים שבבעלות ההתאחדות לכדורגל בישראל וכי ההתאחדות לכדורגל בישראל עשויה להעביר נתונים אלה לצדדים שלישיים. המבקשים מסכימים כי השימוש בנתונים אישיים אלה יהיה בעיקר בקשר למכירת כרטיסים ו/או לכל אמצעי בטיחות וביטחון רלוונטיים. בנוסף, בתנאי שניתנה הסכמה ספציפית על ידי המבקש במהלך בקשתו, אפשר יהיה להשתמש בנתונים אישיים כדי לספק למבקשים מידע על מוצרים ושירותים של ההתאחדות לכדורגל בישראל/אופ"א.

 

15. נסיבות בלתי צפויות

 

14.1 ההתאחדות לכדורגל בישראל ואופ"א שומרות את הזכות לבצע שינויים בזמנים, בתאריכים ובמקומות של המשחקים עקב נסיבות בלתי צפויות, כולל, בין היתר, כוח עליון, ונושאי בטיחות וביטחון או החלטות של אופ"א או של כל רשות מוסמכת אחרת.

 

14.2 במקרה שבוטלו משחקים, ייקבע תהליך להחזר כספי/פיצוי נאות ומידתי בהתאם לנסיבות, במגבלות הדין החל.

 

‎16. מידע‎

 

כל בקשות מידע יופנו אל ההתאחדות לכדורגל בישראל:

בדוא"ל: U21@leaan.co.il /

בדואר: רח' אבא הילל 299, רמת גן, ישראל.

 

17. הפרדת הוראות ותיקונים

 

17.1 במקרה שהוראה או הוראות של תנאים והגבלות אלה ייקבעו כבטלות, חסרות תוקף או בלתי אכיפות על ידי בית משפט מוסמך, יתר התנאים וההגבלות ימשיכו לשמור על תוקפם, כאילו אותה הוראה או הוראות בטלות, חסרות תוקף או בלתי אכיפות לא נכללו בתנאים והגבלות אלה.

 

17.2 במגבלות הדין החל, אופ"א שומרת את הזכות לבצע תיקונים סבירים בתנאים והגבלות אלה מעת לעת, והגרסה העדכנית ביותר של אלה תהיה זמינה באתר www.uefa.com, באתר www.U21Israel2013.com, באתר www.leaan.co.il, ובנקודות המידע על כרטיסים באצטדיונים, ולפי בקשה, מההתאחדות לכדורגל בישראל בכתובת המפורטת בסעיף 16.

 

18. הנוסח הקובע

 

תנאים והגבלות אלה נוסחו באנגלית ותורגמו לעברית, והם זמינים באתר www.uefa.com ולפי בקשה, מההתאחדות לכדורגל בישראל בהתאם לסעיף 16. המבקש מאשר ומסכים כי הוא קרא והבין תנאים והגבלות ואלה וכי הוא מודע לחלוטין לזכויות ולחובות הנובעות מהם. במקרה של אי התאמה בין הנוסח האנגלי לנוסח המתורגם, תגבר הגרסה האנגלית.

 

19. הדין החל וסמכות השיפוט

 

19.1 תנאים והגבלות אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לדין המהותי של ישראל.

 

19.2 כל המחלוקות הנובעות או קשורות לתנאים והגבלות אלה יידונו בבית משפט מוסמך בתל אביב, ישראל, בלבד. אף על פי כן, ההתאחדות לכדורגל בישראל/אופ"א שומרות את הזכות לנקוט הליכים משפטיים בבתי משפט מוסמכים במדינת מגוריו של הנתבע.

 

  • banner-1
  • דף הבית אליפות אופ"א עד גיל 21 2013 – תנאים והגבלות בדבר כרטיסים